Zero Energy

nZEBnearly Zero Energy Building, case cu consum de energie aproape 0.

Passive House

Casa pasivă: confort termic ridicat și calitatea aerului din interior.

Renewable Energy

Energie  geotermală, solară, eoliană, a apelor curgătoare.

Viziunea noastră

– identificarea, dezvoltarea și implementarea de soluții ce vizează construcții nZEB cu consum redus de energie (aproape de zero),
– cercetarea / dezvoltarea de tehnologii eficiente energetic,
– implementarea de solutii cu energie regenerabila scalabile la nivelul de dezvoltare urbană inteligentă din punct de vedere energetic, cu impact semnificativ la redcerea emisiilor de gaze cu efect de seră și CO2.