Despre noi


Membrii Asociației „CLUSTER ZEPHER” se asociază pentru sprijinirea dezvoltării sectorului eficienței energetice în clădiri și a surselor de energie regenerabile, cu scopul declarat de a susţine creşterea competitivităţii asociaţiei, precum şi a fiecărui membru în parte, atât pe piața națională, cât și internațională.

Asocierea urmărește principalele activități:
• Dezvoltarea unei rețele de parteneri de tip cluster.
• Crearea și promovarea unui cadru armonios de interacțiune între toți factorii interesați care activează pe lanțul de valoare în domeniul eficientei energetice în cladiri și a surselor regenerabile de energie.
• Dezvoltarea capacităţii de cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul clusterului (inclusiv prin întărirea rolului partenerilor cu activitate CD în cadrul clusterului și atragerea de noi entități cu activitate CD în cluster) şi orientarea sectorului privat către inovare și transfer tehnologic; asigurarea serviciilor suport pentru realizarea unui transfer tehnologic al rezultatelor cercetării.
• Elaborarea de proiecte menite să asigure atât dezvoltarea asociației cât și a membrilor sau altor structuri interesate din domeniu.
• Identificarea, dezvoltarea și implementarea de soluții ce vizează zone cu consum redus (aproape de zero) de energie, stimularea cercetării de noi tehnici și tehnologii pentru orașe și comunități inteligente, în scopul creșterii eficienței energetice a acestora și stimularea utilizării surselor regenerabile de energie.
• Crearea și susținerea unor programe de învățământ și training în domeniul eficienței energetice și domeniilor adiacente.
• Promovarea și încurajarea spiritului antreprenorial oferind soluții pertinente pentru reînnoirea și modernizarea sectorului.
• Crearea de instrumente și canale optime pentru gestionarea eficientă a informațiilor și oportunităților din domeniu.
• Dezvoltarea de parteneriate, în țară și străinatate, în scopul atingerii obiectivelor asocierii.
• Promovarea de inițiative legislative menite să corecteze – sau, după caz – să reglementeze anumite aspecte de interes pentru sectorul de activitate.
• Identificarea oportunităților de colaborare în direcția susținerii financiare prin diverse programe, parteneriate, instrumente și/sau operațiuni bancare.
• Organizarea și participarea de/la forumuri, simpozioane, conferințe, seminarii, dezbateri etc, în țară și străinătate.
• Aplicarea în numele rețelei la licitații de proiecte și programe de finanțare atât din fonduri pre-aderare, fonduri structurale cât și alte fonduri disponibile.
• Consultanță pentru formularea de oferte și cereri pentru partenerii retelei.
• Acțiuni de lobby la nivelul instituțiilor publice.
• Crearea unei baze de date cu experți în diferite domenii.